Assessment Standards at NCEA Levels 1, 2 and 3

Match recommended and sector-related assessment standards by choosing level, industry pathway and standards type.

Found 3141 matching standards

Standard

Description

Credits

91690

Te tūhura i ngā pūkenga toi taketake o ngā mahi a te rēhia

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91691

Te tūhura i ngā huānga toi o ngā mahi a te rēhia

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91692

Te whakaatu māramatanga ki ngā tukanga toi taketake o ngā mahi a te rēhia

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91693

Te whakaoti mahi toi e whakatakoto ana i tētahi māramatanga i roto i ngā mahi a te rēhia

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

6

91694

Te whakamahi hangarau matihiko hei whakawhanake whakaaro toi i roto i ngā mahi a te rēhia

Level 1 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91695

Te tautohu i ngā āhuatanga matua o tētahi toi taketake i roto i ngā mahi a te rēhia

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91696

Te whakaatu māramatanga ki te whakapapa o tētahi toi taketake i roto i ngā mahi a te rēhia

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91697

Te whakamahi i te reo toi o ngā mahi a te rēhia

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91698

Te tūhura i ngā pūkenga toi taketake o ngā toi puoro

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91699

Te tūhura i ngā huānga toi o ngā toi puoro

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91700

Te whakaatu māramatanga ki ngā tukanga toi taketake o ngā toi puoro

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91701

Te whakaoti mahi toi e whakatakoto ana i tētahi māramatanga i roto i ngā toi puoro

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

6

91702

Te whakamahi hangarau matihiko hei whakawhanake whakaaro toi i roto i ngā toi puoro

Level 1 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91703

Te tautohu i ngā āhuatanga matua o tētahi toi taketake i roto i ngā toi puoro

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91704

Te whakaatu māramatanga ki te whakapapa o tētahi toi taketake i roto i ngā toi puoro

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91705

Te whakamahi i te reo toi o ngā toi puoro

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91706

Te tūhura i ngā pūkenga toi taketake o ngā toi ataata

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91707

Te tūhura i ngā huānga toi o ngā toi ataata

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91708

Te whakaatu māramatanga ki ngā tukanga toi taketake o ngā toi ataata

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91709

Te whakaoti mahi toi e whakatakoto ana i tētahi māramatanga i roto i ngā toi ataata

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

6

91710

Te whakamahi hangarau matihiko hei whakawhanake whakaaro toi i roto i ngā toi ataata

Level 1 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91711

Te tautohu i ngā āhuatanga matua o tētahi toi taketake i roto i ngā toi ataata

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91712

Te whakaatu māramatanga ki te whakapapa o tētahi toi taketake i roto i ngā toi ataata

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91713

Te whakamahi i te reo toi o ngā toi ataata

Level 1 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91714

Te whakaputa tauāki mai i te mātauranga Māori kia puta ai he hua hangarau o ēnei rā

Level 1 - Hangarau

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91715

Te whakamahere i te putanga o tētahi hua hangarau mai i te mātauranga Māori hei whakaea i tētahi tauāki

Level 1 - Hangarau

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91716

Te whakaputa i tētahi ariā hoahoa mai i te mātauranga Māori hei whakaea i tētahi tauāki

Level 1 - Hangarau

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Creative Industries Recommended

6

91717

Te whakaputa i tētahi hua hangarau mai i te mātauranga Māori hei whakaea i tētahi tauāki

Level 1 - Hangarau

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Creative Industries Recommended

6

91718

Te whakamahi rawa, tukanga rānei mai i te mātauranga Māori hei hanga i tētahi hua hangarau mō te ao hurihuri nei

Level 1 - Hangarau

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Creative Industries Recommended

6

91719

Te whakatairite i ngā āhuatanga o tētahi kaupapa pūtaiao mai i te tirohanga o mātauranga Māori me mātauranga Pākehā

Level 1 - Pūtaiao

Social & Community Services Recommended

3

91720

Te whakaatu māramatanga ki ētahi āhuatanga o te rauropi

Level 1 - Pūtaiao

Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91721

Te tūhura i ētahi āhuatanga o tētahi pūnaha-hauropi i Aotearoa

Level 1 - Pūtaiao

Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended

3

91722

Te whakaatu māramatanga ki ētahi āhuatanga e pā ana ki a Papatūānuku

Level 1 - Pūtaiao

Construction & Infrastructure Recommended Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91723

Te whakaatu māramatanga ki ētahi āhuatanga e pā ana ki a Ranginui

Level 1 - Pūtaiao

Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91726

Te whakaatu māramatanga ki tā te Māori pāhekoheko ki te ao tūroa

Level 1 - Tikanga ā-Iwi

Social & Community Services Sector-related Primary Industries Recommended

4

91727

Te whakapuaki whakaaro mō tētahi wāhi tapu ki te Māori

Level 1 - Tikanga ā-Iwi

Social & Community Services Sector-related Construction & Infrastructure Recommended Primary Industries Recommended

4

91728

Te whakaatu māramatanga mō ngā tirohanga kē ki tētahi take o te wā

Level 1 - Tikanga ā-Iwi

Social & Community Services Sector-related

3

91729

Te whakapuaki whakaaro mō ngā hanganga pāpori Māori o mua

Level 1 - Tikanga ā-Iwi

Social & Community Services Sector-related

4

91730

Te whakaatu māramatanga ki ngā take tuakiri tangata

Level 1 - Tikanga ā-Iwi

Social & Community Services Sector-related

4

91731

Te whakapuaki whakaaro mō ngā tikanga, te kawa rānei, i tētahi ritenga Māori o mua

Level 1 - Tikanga ā-Iwi

Social & Community Services Sector-related Primary Industries Recommended Services Industries Recommended

4

91732

Te whakaatu māramatanga ki tā te Māori tikanga mō te pupuri me te tuku mātauranga

Level 1 - Tikanga ā-Iwi

Social & Community Services Sector-related

5

91733

Demonstrate understanding of initiatives that contribute to a sustainable future

Level 2 - Education for Sustainability 2.4

Primary Industries Sector-related Services Industries Sector-related

4

91734

Develop a collaborative response that promotes a sustainable future, in relation to a current issue

Level 2 - Education for Sustainability 2.5

Primary Industries Sector-related

4

91737

Te whakamātau i ngā pūkenga toi o ngā toi ataata

Level 2 - Ngā Toi

Services Industries Sector-related Creative Industries Sector-related

4

91738

Te whakamātau i ngā huānga toi o ngā toi ataata

Level 2 - Ngā Toi

Services Industries Sector-related Creative Industries Sector-related

4

91739

Te whakamātau i ngā tukanga toi o ngā toi ataata

Level 2 - Ngā Toi

Services Industries Sector-related Creative Industries Sector-related

4

91740

Te whakaoti mahi toi nō te ao onamata i roto i ngā toi ataata

Level 2 - Ngā Toi

Services Industries Sector-related Creative Industries Sector-related

6

91741

Te whakamātau hangarau matihiko hei whakaniko i tētahi mahi toi i roto i ngā toi ataata

Level 2 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Sector-related Services Industries Sector-related Creative Industries Sector-related

4

91742

Te arotake i ngā mahi toi a tētahi kaitoi nō iwi taketake i roto i ngā toi ataata

Level 2 - Ngā Toi

Services Industries Sector-related Creative Industries Sector-related

4

91743

Te whakataurite i tētahi toi taketake ki tētahi mahi toi o ēnei rā i roto i ngā toi ataata

Level 2 - Ngā Toi

Services Industries Sector-related Creative Industries Sector-related

4

Loading..