Assessment Standards at NCEA Levels 1, 2 and 3

Match recommended and sector-related assessment standards by choosing level, industry pathway and standards type.

Found 3267 matching standards

Standard

Description

Credits

91572

Write a variety of text types in clear Spanish to explore and justify varied ideas and perspectives

Level 3 - Language & Languages - Other languages

Services Industries Recommended

5

91650

Whakarongo kia mohio ki te reo Maori o te ao whanui

Level 3 - Language & Languages - Te Reo

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

4

91651

Korero kia whakamahi i te reo Maori o te ao whanui

Level 3 - Language & Languages - Te Reo

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

6

91652

Panui kia mohio ki te reo Maori o te ao whanui

Level 3 - Language & Languages - Te Reo

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

6

91653

Tuhi i te reo Maori o te ao whanui

Level 3 - Language & Languages - Te Reo

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

6

91654

Waihanga tuhinga whai take i te reo Maori o te ao whanui

Level 3 - Language & Languages - Te Reo

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

6

91811

Te āta tātari i te hiranga o te kai taketake ki te oranga o ngā iwi taketake

Level 3 - Hauora - Wāhanga Ako

Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended

3

91812

Te arotake rautaki e tutuki pai ai ngā hiahia ahurea o te iwi i roto i ngā mahi koiri

Level 3 - Hauora - Wāhanga Ako

Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended

5

91813

Te whakarite i tētahi kaupapa tiaki taiao i runga anō i tā te Māori titiro

Level 3 - Hauora - Wāhanga Ako

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

3

91814

Te tūhura i ngā rongoā taiao hei whakaora i te tangata

Level 3 - Hauora - Wāhanga Ako

Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended

3

91815

Te āta tātari i ngā āhuatanga o te taukumekume hei para huarahi e pai ake ai ngā hononga tāngata

Level 3 - Hauora - Wāhanga Ako

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended

5

91816

Te āta tātari i te pānga mai o te tuakiri ki te oranga tangata

Level 3 - Hauora - Wāhanga Ako

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91818

Te arotake ki tā te Māori titiro i ngā huatau matua o te ariā kukuwhatanga hei puna ira tangata

Level 3 - Pūtaiao

Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91819

Te arotake ki tā te Māori titiro i te raweke ira

Level 3 - Pūtaiao

Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91820

Te tātari i ngā taukumekume mō te whakamahi i ngā rawa o Papatūānuku

Level 3 - Pūtaiao

Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

4

91821

Te tātari i ngā matatika e pā ana ki te mahi a te tangata i te ātea

Level 3 - Pūtaiao

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91822

Demonstrate understanding of a variety of extended New Zealand Sign Language texts

Level 3 - New Zealand Sign Language

Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

5

91823

Give a clear presentation in New Zealand Sign Language that communicates a critical response to stimulus material

Level 3 - New Zealand Sign Language

Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

3

91824

Interact clearly using NZ Sign Language to explore and justify varied ideas and perspectives in different situations

Level 3 - New Zealand Sign Language

Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

6

91825

Sign a variety of text types in clear New Zealand Sign Language to explore and justify varied ideas and perspectives

Level 3 - New Zealand Sign Language

Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

6

91826

Te tātari i te ahurea rōpū tangata

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Construction & Infrastructure Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

4

91827

Te tātari i tētahi rautaki whakapūmau ahurea a tētahi iwi taketake

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Social & Community Services Recommended

4

91828

Te tātari i ngā take e pā ana ki ngā whenua Māori

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Construction & Infrastructure Recommended Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91829

Te tātari i ngā pāpātanga o tētahi take ohaoha ki te iwi Māori

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

4

91830

Te tātari i ngā pāpātanga o tētahi tūāhua o mua ki te iwi taketake

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

4

91831

Te tātari i ngā pāpātanga o tētahi take taiao ki te iwi taketake

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

4

91832

Te tātari i te whakaawenga a te ahurea Māori i te tuakiri o Aotearoa

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Manufacturing & Technology Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

4

91833

Te tātari i te panonitanga o ngā tikanga Māori

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Social & Community Services Recommended

4

91834

Te tātari i ngā pāpātanga o te tāmitanga ki te iwi taketake

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91835

Te tātari i tētahi kawenga pāpori i whakatairangatia ai ngā motika iwi taketake

Level 3 - Tikanga ā-Iwi

Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended

4

91836

Te tātari i te whai whakaarotanga ki ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau

Level 3 - Hangarau

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

5

91837

Te tātari i ngā whakataunga matatika e hāngai ana ki ngā mahi hangarau

Level 3 - Hangarau

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

5

91838

Te tātari i te whakamahi i ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau

Level 3 - Hangarau

Construction & Infrastructure Recommended Manufacturing & Technology Recommended Primary Industries Recommended Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

5

91849

Compose three original songs that express imaginative thinking

Level 3 - Making Music

Creative Industries Sector-related

8

91850

Te tātari i ngā tikanga toi taketake o ngā mahi a te rēhia

Level 3 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Social & Community Services Recommended Creative Industries Recommended

4

91851

Te tātari i te panonitanga o ngā huānga toi rēhia

Level 3 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91852

Te kōtuitui i ngā āhuatanga toi taketake o ngā mahi a te rēhia hei waihanga mahi toi motuhake

Level 3 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91853

Te tātari i te whakaputanga mai o ngā āhuatanga ao wairua, ao kikokiko i roto i ngā mahi a te rēhia

Level 3 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91854

Te whakaatu māramatanga ki ngā kaupapa here o te ao toi whānui i roto i ngā mahi a te rēhia

Level 3 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91855

Te tātari i ngā tikanga toi taketake o ngā toi ataata

Level 3 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91856

Te tātari i te panonitanga o ngā huānga toi ataata

Level 3 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91857

Te kōtuitui i ngā āhuatanga toi taketake o ngā toi ataata hei waihanga mahi toi motuhake

Level 3 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91858

Te tātari i te whakaputanga mai o ngā āhuatanga ao wairua, ao kikokiko i roto i ngā toi ataata

Level 3 - Ngā Toi

Services Industries Sector-related Creative Industries Sector-related

4

91859

Te whakaatu māramatanga ki ngā kaupapa here o te ao toi whānui i roto i ngā toi ataata

Level 3 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91860

Te tātari i ngā tikanga toi taketake o ngā toi puoro

Level 3 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91861

Te tātari i te panonitanga o ngā huānga toi puoro

Level 3 - Ngā Toi

Services Industries Sector-related Creative Industries Sector-related Manufacturing & Technology Recommended

4

91862

Te kōtuitui i ngā āhuatanga toi taketake o ngā toi puoro hei waihanga mahi toi motuhake

Level 3 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91863

Te tātari i te whakaputanga mai o ngā āhuatanga ao wairua, ao kikokiko i roto i ngā toi puoro

Level 3 - Ngā Toi

Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91864

Te whakaatu māramatanga ki ngā kaupapa here o te ao toi whānui i roto i ngā toi puoro

Level 3 - Ngā Toi

Manufacturing & Technology Recommended Services Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

91869

Analyse future proofing strategies to ensure long term viability of a business

Level 3 -

Primary Industries Recommended Creative Industries Recommended

4

Loading..